Ce este Formarea profesională?

Formarea profesională este procedura prin care se asigură creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale, prin iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea şi specializarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea realizării mobilităţii şi (re)integrării acestora pe piaţa forţei de muncă.

Organizăm cursuri de EVALUATOR DE COMPETENȚE PROFESIONALE

Cui se adresează acest curs?

Cursul de Evaluator de competenţe profesionale  se adresează:

• Celor care doresc să elaboreze instrumente de evaluare a cunoștințelor, abilităților și competențelor profesionale
• Celor care doresc să consilieze candidații privind procesul de evaluare
• Celor care doresc să organizeze sau să efectueze un proces de evaluare
• Celor care doresc să înregistreze și să raporteze rezultatele unui proces de evaluare
• Celor care doresc să verifice criteriile minime de performanță pentru autorizarea unui centru de evaluare