In perioada 09 decembrie 2020 – 08 decembrie 2022, ASOCIATIA ADL-PROGRES impreuna cu MONDO CONSULT SRL si AFACOV CALIFICARI PROFESIONALE SRL implementeaza proiectul “SUCCES- INVESTESTE IN TINE”, finantat de FSE prin POCU, Axa 6 “Educatie si competente”.

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului il reprezinta cresterea numarului de participanti la programele de formare profesională continuă, cu cel putin 555 de angajati din regiunile NE, SE si CENTRU, cu accent pe acei adulţi cu un nivel scăzut de calificare, din zone rurale defavorizate şi persoanele cu vârsta de peste 40 ani, inclusiv prin recunoaşterea şi certificarea rezultatelor învăţării dobândite în contexte non-formale şi informale.

Pentru grupul tinta propus in proiect, format din 555 de angajati, identificati si recrutati din regiunile Nord-Est -230 pers. (jud BC, BT, NT), Sud-Est -175 pers. (jud.BZ, GL, CT) si Centru 150 (jud. CV, HR si MS), am propus implementarea unui set de activitati care va include: furnizarea de servicii personalizate de informare, consiliere profesionala si tutorat, organizarea de cursuri de formare profesionala a adultilor pentru 280 persoane, evaluarea si certificarea competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale pentru 275 persoane, din acelasi grup tinta.

 

Principalele activitati ce vor fi organizate, GRATUIT, prin proiect sunt urmatoarele :

  • Campanie de informare si promovare a necesitatii si beneficiilor programelor de invatare pe parcursul intregii vieti, campanie derulata cu mesajul : “Investitia in tine – Investitie sigura” ce se va desfasoara sub forma a 33 de sesiuni interactive, organizate in judetele in care se vor desfasura activitatile proiectului;
  • Organizarea si furnizarea de servicii personalizate de informare, consiliere profesionala si tutorat, prin sedinte de consiliere individuala, realizand un Plan de actiune, specific, cu oportunitatile accesate din proiect si cu modalitatile concrete de valorificare a acestor oportunitati de catre fiecare persoana participanta la activitatile descrise in proiect;
  • Organizarea a 18 grupe de cursuri de calificare, autorizate ANC, cu 252 de angajati, in meserii cerute pe piata muncii din cele trei regiuni si a 2 grupe de curs non-formal Agent de vanzari. Meseriile in care vom realiza aceste cursuri sunt : lucrator in comert, confectioner textile, brutar, lucrator sortator deseuri reciclabile , instalator instalatii sanitare si de gaze, inspector SSM si competente informatice;
  • Servicii de evaluare de competente prof pt. un grup tinta de 275 de angajati, astfel: zidar-pietrar-tencuitor, dulgher-tamplar- lucrator in comert, operator la masini cu comanda numerica, zugrav-Ipsosar–vopsitor, lacatus constructii metalice si utilaj tehnologic, cofetar- patiser, instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze, electrician in constructii, ospatar (chelner) vânzator în unitati de alimentatie, instalator apa-canal, sudor electric, operator la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri, gaterist la taiat buşteni, administrator pensiune turistică, ingrijitoare batrani la domiciliu si tamplar universal;
  • Organizarea seminarului “Cum gestionam eficient cazurile de discriminare la locul de munca “si a unui set de ateliere de lucru de dezvoltare personala sub forma a a 37 de sesiuni workshop, cu durata de doua zile, 12 ore, dupa finalizarea si evaluarea finala de la fiecare program de formare profesionala, inclusiv dupa sesiunile de evaluare si certificare a competentelor, pentru min 472 persoane certificate prin proiect.

Cei trei parteneri sunt implicati in organizarea si realizare activitatilor din proiect, cu experti proprii, in functie de expertiza pe care o detin. Astfel, Asociatia ADL-Progres va furniza toate cursurile de formare profesionala, seminariile si workshop-urile iar Mondo Consult si AFACOV CALIFICARI PROFESIONALE vor realiza evaluarile de competente profesionale obtinute pe cai non-formale.

Ca rezultate directe estimate a fi obtinute la finalul proiectului sunt urmatoarele:

  • 472 de angajati vor fi calificati/recalificati, specializati intr-o meserie ceruta pe piata muncii ;
  • Cel putin 319 angajati, ca urmare a sprijinului primit prin proiect vor accesa un loc de munca pe masura pregatirii dobandite prin proiect;
  • Cel putin 55 de persoane urmează studii/cursuri de formare la încetarea calităţii de participant.

Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, incepand cu luna decembrie 2020.

Bugetul total eligibil al proiectului este de 4,541,898.20.

Manager proiect – Maria Talpa, Asociatia ADL-Progres, tel 0744767901, email: talpa.maria@gmail.com

Coordonator SC Mondo Consult SRL : Manaila Florentina Creola

Coordonator AFACOV CALIFICĂRI PROFESIONALE SRL: Vegh Sabina – Dorina