Certificat de competenţe profesionale (emis de A.N.C.)
Specimen al Certificatului de competenţe profesionale, oferit persoanelor declarate competente în urma programului de evaluare si certificare a competenţelor profesionale

Se oferă pentru
Programele de evaluare și certificare a competenţelor profesionale

Valabilitate
Nelimitat

Cadru legal
Ordinul nr. 4543/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale

Emitent
Autoritatea Naţională pentru Calificări

RECUNOAȘTEREA CERTIFICATULUI DE COMPETENȚE PROFESIONALE
Răspunsul Oficial dat de A.N.C. cu privire la recunoșterea certificatului de competențe profesionale obținut în urma unui proces de evaluare. DESCARCĂ 
Certificat de competențe profesionale, emis de A.N.C. (Autoritatea Națională pentru Calificări) recunoscut la nivel național de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, în baza Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, iar apostilat și tradus este recunoscut la nivel internațional.
Certificatul de competențe profesionale are aceeași valoare ca și certificatul de absolvire, respectiv de calificare, în baza Ordinului Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei 4543/468/2004, Art.33, alin.1-3, care prevede:
” (1) Persoanele declarate competente în urma procesului de evaluare primesc un certificat de competenţe profesionale, pentru unităţile de competenţă în care au fost declarate competente.
(2) Persoanele declarate competente pentru toate unităţile de competenţă specifice unei ocupaţii sau calificări primesc un certificat de competenţe profesionale care cumulează toate competenţele profesionale specifice acelei ocupaţii sau calificări în conformitate cu standardul ocupaţional, respectiv standardul de pregătire profesională.
(3) Certificatele menţionate la alin. (2) au aceeaşi valoare ca şi certificatele de absolvire, respectiv de calificare cu recunoaştere naţională, eliberate în sistemul formal de formare profesională.”
ART. 34
(1) Autoritatea Națională pentru Calificări tipărește și gestionează certificatele de competențe profesionale
(2) Certificatele de competențe profesionale au recunoaștere națională și regimul actelor de studii.